Online sociální média versus offline sociální sítě

I když je internet velice oblíbený, pohodlný a okamžité uspokojení přinášející způsob, jak se spojit s ostatními, existuje kognitivní omezení velikosti sociálních sítí, které nejsou schopny překonat ani komunikační výhody online médií.

Někteří namítají, že toto pravidlo je možné zrevidovat, protože příspěvky a obrázky nám umožňují mluvit s mnohem více lidmi najednou, i když se nejedná o přímou interakci. Avšak skeptici říkají, že naše mozky i tak uplatňují základní kognitivní omezení na velikost sociální sítě.

Oxfordský antropolog a evoluční psycholog Robin Dunbar se rozhodl otestovat, zda velikost sítě sociálních médií jedince souvisí s počtem přátel, které má v reálném životě, v reakci na technologickou revoluci v našem sociálním světě.

Sociální média nerozšiřují skupiny našich přátel

Dunbar začal s testováním hypotézy sociálního mozku, myšlenkového směru, který říká, že lidský mozek je schopný zpracovávat jen tolik vztahů, aby vytvořit soudržnou skupinu čítající 100 až 200 osob.

Výsledky studie naznačují, že stránky, jako je Facebook, nám nepomáhají rozšířit skupiny našich přátel, protože se vyhýbají omezením kladených na udržení opravdového přátelství, jako je například interakce tváří v tvář. Zdá se, že sociální sítě nepomáhají jednotlivcům rozšířit jejich skutečné sociální sítě o nic víc, než kdyby zůstali pouze v režimu offline.

Sociální média i přes jejich zdánlivou účinnost při umožňování komunikace s velkými skupinami lidí nedokážou překonat naše základní psychosociální nastavení a nerozšiřují skupiny našich přátel, i když jsme sebevíc oblíbení.

Studie byla založena na výsledcích ze dvou průzkumů 3 300 lidí ve Velké Británii ve věku od 18 do 65 let. První skupina zahrnovala 2 000 uživatelů sociálních médií a druhá 1 375 administrativních pracovníků pracujících na plný úvazek ve všední dny, kteří mají pravidelné osobní schůzky.

Průměrně měl dotazovaný člověk kolem 150 přátel na Facebooku. Ženy měly více přátel než muži (ženy v průměru 166 a muži jen 145 přátel v prvním vzorku, ve druhém to bylo 196 versus 157). Studie dále odhalila, že zatímco mladší uživatelé mají více přátel online, starší mají více skutečných kamarádů. 

Pro vymezení definice přítele byli účastníci tázáni, „kolik z těch přátel by jim pomohlo v případě nouze, emocionální tísně nebo jiné krizové stiruace.” Podle odpovědí by průměrně 14 přátel pravděpodobně alespoň vyjádřilo soucit.

Dunbarovo zjištění odhalilo, že zatímco průměrný uživatel Facebooku může mít stovky nebo tisíce přátel, jen na malý počet z nich „lze spoléhat v těžkých časech”.

Na konkrétní dotaz, na kolik lidí by se mohli obrátit s žádostí o podporu v krizi, to byli v průměru jen 4 lidé, kteří by mohli být považováni za přátele, od kterých by mohli spolehlivě očekávat emocionální nebo sociální podporu v době krize, což odpovídá offline závěrům hypotézy sociálního mozku.

Dokonce i respondenti, kteří překročili průměrný počet přátel na Facebooku, měli podobně velikou skupinu těch, kteří by v krizi poskytli podporu a soucit.

Sociální sítě, jako je Facebook, umožňují některým lidem mít více přátel, ale jen proto, že jsou do kategorie „přátelé” přidáni i známí.

Respondenti, kteří měli neobvykle velké skupiny, nezvýšili počet svých blízkých přátel, spíše přidávali volně definované známé do okruhu svých přátel,” vysvětlil Dunbar.

Dunbarova práce ukazuje, že kterýkoliv člověk dokáže rozeznat celkem asi 1 500 tváří. Pokud jde o porovnání přátelství na sociálních médiích s těmi skutečnými, odpovědi byly podobné bez ohledu na to, jak velký celkový počet přátel na Facebooku člověk měl. Čísla ale nejsou stejná u všech. Například Dunbar uvádí, že existují určité rozdíly ve velikosti podle osobnosti, věku a pohlaví. Závěry studie nazvané „Narušují online sociální média omezení, která limitují velikost offline sociálních sítí?” byly začátkem roku zveřejněny v časopise Royal Society Open Science.

Pro udržení přátelství je důležitá interakce tváří v tvář

 

Profesor Robin Dunbar vysvětluje: „Sociální média dozajista pomáhají zpomalit přirozenou míru úpadku kvality vztahu, který by nastal, pokud se nemůžeme setkat s přáteli tváří v tvář. Ale žádná sociální média nezabrání proměně přítele v „jen další známost”, pokud se čas od času nesetkáme tváří v tvář. Interakce tváří v tvář, které jsou zásadní pro udržení přátelství, jsou prvořadé. Vidět čas od času bělma očí se zdá být pro udržení přátelství rozhodující.”

Dunbar dochází k závěru, že online stránky sociálních sítí, jako je Facebook, nepomáhají jednotlivcům rozšířit jejich skutečné sociální sítě, ale mohou pomoci udržet některé vztahy, aby zcela neodumřely.

Přátelství má při absenci kontaktu přirozenou míru útlumu a sociální média mohou napomoct zpomalit rychlost jejich rozkladu.” Závěrem studie se píše: „Nicméně to samo o sobě nestačí, aby se zabránilo přirozenému zániku přátelství, když není občas podpořeno interakcí tváří v tvář.”

Support us!

All your donations will be used to pay the magazine’s journalists and to support the ongoing costs of maintaining the site.

 

paypal smart payment button for simple membership

Share this post

Interested in co-operating with us?

We are open to co-operation from writers and businesses alike. You can reach us on our email at cooperations@youthtimemag.com/magazine@youthtimemag.com and we will get back to you as quick as we can.

Where to next?

I Sardinky Mají Hlasovací Právo

Proč musíme počítat s opicemi a virem chřipky, kdy je vliv lidstva na přírodu nepříznivý a kdy je naopak vyžadován, kdo jsou «nelidé» - to vše prozradil posluchačům francouzský antropolog…

Co se stalo s literaturou?

Ústředním záměrem literatury dneška je šokovat. Ohromit. Zabavit na pár hodin. Nic víc. Nic trvalého, nic nadčasového, a zejména nic, co by stálo za řeč. Vyprázdněná šeď, kdekým chrlená s…

Jak (ne)chápat feminismus

O feminismu se v poslední době hovoří hodně. Stále více lidí se také dovídá o nerovnosti mezi pohlavími. Mnoho slavných lidí, příkladně Emma Watsonová (vzor mnoha dívek a slavná herečka),…

Začíná konečně skleněný strop praskat?

Robin Wrightová, herečka a v současnosti nejpopulárnější představitelka v seriálu Dům z karet (House of Cards), se nedávno veřejně rozhovořila o překážkách, které její herecké kariéře stály v cestě. Coby…