Nová slovní zásoba: nová slova a termíny roku 2015

Internet se stal nedílnou součástí našeho života, a proto řada nově přidaných slov ve slovnících odráží elektronickou komunikaci a příbuzné obory. Některé z níže uvedených zkratek měly být původně zábavnou formou elektronické komunikace, ale pak se začaly běžně používat. Většina e-mailových uživatelů chce rychle získat informace bez zbytečných detailů a přemýšlení o souvisejících faktech. Účelem e-mailu je získat rychle informace a přejít k dalšímu úkolu. Oxfordský slovník přidal v roce 2015 tato nová slova.

Clickbait – tento výraz by se dal do češtiny doslovně přeložit jako „návnada na kliknutí“. Typicky se jedná o krátké články či soubory fotografií nebo videí s lákavým a emotivním titulkem. Takový titulek má za cíl v uživateli probudit zvědavost a přimět ho na článek kliknout či ho sdílet se svými přáteli.

Binge-watch – znamená zhlédnutí velkého počtu dílů televizního programu v rychlém sledu, slovo se inspirovalo výrazem „binge-drinking”, jímž se označuje cílené opíjení se alkoholickými nápoji. Tento výraz přijal jako nové slovo v roce 2015 slovník Collins.

Lidé se často snaží prezentovat se v co nejpříznivějším světle a někdy se snaží až moc, což lze označit termínem humblebrag – používat zdánlivě skromná nebo sebepodceňující prohlášení, jejichž cílem je upozornit posluchače na něco, na co je řečník velmi hrdý, například: „Cestuji tak často, že nemám čas na své oblíbené lázně.”

Awesome sauce – do češtiny by se dalo přeložit jako „úchvatná omáčka” a používá se pro něco tak skvělého, že to nelze popsat slovy.

Weak sauce – v češtině znamená „slabá omáčka” a používá se ve významu metafory: nepatřičná omáčka pokazí jinak celkem ucházející jídlo, nebo označení nedostatečné kvality.

Hovorový slovník obsahuje celou řadu nových slov z mládežnického prostředí, například:

LMK – let me know – dej mi vědět

NSFW – not safe (or suitable) for work – není bezpečné/vhodné pro práci; používá se v elektronické komunikaci pro označení webové stránky s explicitním sexuálním obsahem nebo obsahem pro dospělé

SMH – shaking my head – kroutím hlavou, používá se v elektronické komunikaci, označuje zklamání, frustraci, smutek atd.

FWIW – for what it’s worth – lze volně přeložit jako „jestli tě to zajímá, tak já si myslím…” Používá se, když někomu něco říkáme, ale nevíme, jestli je tato informace pro druhého užitečná nebo zajímavá

YOLO – you only live once – žijeme jen jednou, používá se pro situace, kdy zdůrazňujeme, že žijeme teď a máme si od života brát vše a nedělat si starosti s budoucností. Také se používá pro impulzivní nebo nezodpovědné chování

Ship – zkráceně romantický vztah – relationship

OTP – One True Pairing – jediný skutečný pár, označuje oblíbenou kombinaci postav ve světě fanoušků

ELI5 – Explain like I’m 5 – vysvětli mi to, jako kdyby mi bylo 5.  Používá se tehdy, když chcete, aby vysvětlení bylo co nejjednodušší

Eddiction – je závislost (addiction) na elektronických zařízeních, jako jsou laptopy, smartphony a tablety. Vyznačuje se neustálou potřebou kontrolovat v telefonu facebookového posty, updaty na Twitteru, zprávy apod. Lidé s eddiction dávají přednost surfování na internetu před společenskou interakcí.

Special Snowflake – speciální vločka (také se používá ve výrazu člověk se ‘Special Snowflake Syndrome’ neboli ‘SSS’) je člověk, který si myslí, že kvůli tomu, jaký je nebo co dělá, je jiný než všichni ostatní.

Photos: Shutterstock / Collage: Martina Advaney

Support us!

All your donations will be used to pay the magazine’s journalists and to support the ongoing costs of maintaining the site.

 

paypal smart payment button for simple membership

Share this post

Interested in co-operating with us?

We are open to co-operation from writers and businesses alike. You can reach us on our email at cooperations@youthtimemag.com/magazine@youthtimemag.com and we will get back to you as quick as we can.

Where to next?

I Sardinky Mají Hlasovací Právo

Proč musíme počítat s opicemi a virem chřipky, kdy je vliv lidstva na přírodu nepříznivý a kdy je naopak vyžadován, kdo jsou «nelidé» - to vše prozradil posluchačům francouzský antropolog…

Co se stalo s literaturou?

Ústředním záměrem literatury dneška je šokovat. Ohromit. Zabavit na pár hodin. Nic víc. Nic trvalého, nic nadčasového, a zejména nic, co by stálo za řeč. Vyprázdněná šeď, kdekým chrlená s…

Jak (ne)chápat feminismus

O feminismu se v poslední době hovoří hodně. Stále více lidí se také dovídá o nerovnosti mezi pohlavími. Mnoho slavných lidí, příkladně Emma Watsonová (vzor mnoha dívek a slavná herečka),…

Začíná konečně skleněný strop praskat?

Robin Wrightová, herečka a v současnosti nejpopulárnější představitelka v seriálu Dům z karet (House of Cards), se nedávno veřejně rozhovořila o překážkách, které její herecké kariéře stály v cestě. Coby…